Admission
  Inscriptions
 
   
      Statuts 
      Conventions 
      Charte des th├Ęses 
      Autres 
   
 
 

Apel la candidaturi

 

Școala Doctorală de Științe Sociale

CEREFREA Villa Noël (Universitatea din București)

 

Data lansării apelului: 20 septembrie 2016

Data-limită de primire a dosarelor: 1 noiembrie 2016

 

Școala Doctorală de Științe Sociale (EDSS), componentă a Centrului Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale (CEREFREA Villa Noël), organizează un concurs de admitere deschis tuturor doctoranzilor în științe sociale admiși în primul an de teză în anul universitar 2016-2017 la școlile doctorale ale Universității din București, precum și la alte universități membre ale Agenției Universitare a Francofoniei.

 

EDSS oferă o formare intensivă în științe sociale în valoare de 30 de credite transferabile, gestionate de școlile doctorale de proveniență. Formarea constă în cursuri, seminare, tutorate, școli de vară, cu un accent deosebit pe îndrumarea metodologică individuală a doctoranzilor.  Profesorii care asigură această formare provin din universitățile partenere : Ecole des hautes études en sciences sociales (Paris), Université Laval (Québec), Université Libre de Bruxelles, Université de Bordeaux, Université Pédagogique de Chisinau, Nouvelle Université Bulgare (Sofia), precum și din Universitatea din București. Activitățile au loc în perioada ianuarie-iulie 2017. Participarea la acest program oferă doctoranzilor posibilitatea de a continua teza în regim de cotutelă în universitățile din consorțiu prin intermediul burselor CEREFREA Villa Noël.

 

Domenii eligibile:

·         Antropologie

·         Drept

·         Istorie

·         Jurnalism și științele comunicării

·         Litere

·         Sociologie 

·         Științe politice

 

Dosarul de candidatură va fi format din:

1. Proiect de cercetare (în limba franceză, 5-7 pagini)

2. Scrisoare de intenție (în limba franceză)

3. Curriculum Vitae care să conțină parcursul academic, eventuale participări la conferințe sau publicații.

4. Adeverința de admitere în anul I la doctorat pentru anul 2016-2017

 

Dosarul va fi trimis în format Word, PDF sau JPG la adresa edss@g.unibuc.ro până la data de 1 noiembrie 2016. Rezultatele vor fi comunicate pe data de 15 noiembrie 2016.

 

Pentru informații suplimentare, candidații pot scrie la adresa dragos.jipa@g.unibuc.ro